Dzięki temu wpisowi dowiesz się, jakie dokumenty są niezbędne przy tego rodzaju transakcjach. W przystępny sposób objaśnimy Ci wszelkie terminy, abyś nie zagubił się w biurokracji.

Księga wieczysta

Ten dokument weryfikuje, co dokładnie kupujesz, jakie masz prawo do nieruchomości, np. spółdzielcze, czy własnościowe. Określa także dokładną prawną specyfikację nieruchomości (np. ilość pomieszczeń, powierzchnię itd.), dzięki niej sprawdzisz także, czy treść tego aktu jest zgodna ze stanem faktycznym, czyli czy nie doszło do jakichkolwiek nieujawnionych zmian. Mówiąc najprościej, dzięki księdze wieczystej dowiesz się, kto jest właścicielem nieruchomości, a także ilu ich jest. Ten protokół zawiera także informacje o obciążeniach przedmiotu sprzedaży takich jak np. hipoteka, czy postępowanie egzekucyjne. Te dane znajdziesz odpowiednio w dziale trzecim i czwartym KW. Internetowo, korzystając z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, możesz zapoznać się z treścią każdej księgi.

Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej

Jest potrzebne tylko w przypadkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Potwierdza rzeczywistego oznaczonego właściciela tego prawa. Każda spółdzielnia jest zobligowana do wydania takiego aktu na prośbę Twoją lub Twojego pełnomocnika. Podstawa nabycia W skrócie może to być akt notarialny zakupu, darowizny nieruchomości, protokół dziedziczenia, ale również prawo do nabycia spadku wydawane przez sąd lub odpis przydziału prawa spółdzielczego własnościowego nieruchomości nadany przez spółdzielnię.

Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami

Dzięki niemu dowiesz się szczegółów na temat rozliczenia z bieżących kosztów w danym lokalu, czy też zaliczek związanych z mediami w danym cyklu rozliczeniowym.

Zaświadczenie z banku o saldzie zadłużenia

Jest to dokument, który powinieneś przygotować już wcześniej, ponieważ bank może dać sobie czas na realizację nawet do dwóch tygodni. Wydaje go wraz z numerem technicznego do jego spłaty i promensą, czyli przyrzeczenia spełnienia określonego świadczenia, a także zobowiązania organu do wydania decyzji po dopełnieniu przez zainteresowanego odpowiednich formalności. W tym przypadku zobowiązuje ona wierzyciela hipotecznego do wykreślenia tego wpisu.

Pozwolenie na użytkowanie

Znaczący dokument, który jest potrzebny przy sprzedaży nowej nieruchomości nieujawnionej jeszcze w księdze wieczystej. Jeżeli zleceniodawca budowy nie otrzymał takiego dokumentu, to ze strony prawnej nie został jeszcze rozliczony z tego tytułu. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji to musisz mieć świadomość, iż to właśnie Ty, kupując np. nowopostawiony dom, będziesz obarczony kosztami legalizacji, gdyby sprzedający dopuścił się samowoli budowlanej. Bez tego atestu nie otrzymasz również kredytu, a wszelkie odbiory i biurokracja będzie po Twojej stronie. W przedstawionej sytuacji należy zmotywować sprzedawcę do zorganizowania takiego dokumentu.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów to dokument niezbędny np. przy zakładaniu księgi wieczystej czy zawieraniu umowy notarialnej sprzedaży działki. Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków składamy w starostwie powiatowym właściwym miejscowo dla interesujących nas działek, a w przypadku dużych miast na prawach powiatu - wniosek należy złożyć w wydziale zajmującym się geodezją i katastrem urzędu miejskiego.

Wypis z rejestru gruntów

Dzięki niemu notariusz uzyska niezbędną wiedzę porównawczą pomiędzy zapisem w księdze wieczystej a stanem faktycznym. W tejże nocie są również informacje o właścicielu, ale przede wszystkim jest wyciągiem z części opisowej aktualnego operatu ewidencji gruntów.

Wyrys z rejestru gruntów

Przeznaczony jest do zakładania nowych lub aktualizacji wpisów przy istniejących księgach wieczystych. Sporządzany jest jako kopia mapy ewidencyjnej, zawierającej granice i numery działek, oznaczenia klas i użytków, budynki. W niektórych przypadkach jest również niezbędny dla banku, np. w momencie decyzji o udzieleniu kredytu. Jeżeli przymierzasz się do sprzedaży gruntu powinieneś zadbać, aby skierować się do odpowiedniego urzędu już wcześniej, ponieważ czas na przygotowanie odpowiednich dokumentów wynosi do siedmiu dni.

Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego

Dokument ten pomimo opinii o jego marginalnej istotności może okazać się kluczowy w przypadku decyzji kredytowej. Zawiera on bowiem przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Informuje także, czy obiekt objęty jest rewitalizacją. W przypadku takiego certyfikatu, ważne, abyś wybrał się stosownie wcześniej do Urzędu Miasta lub Gminy, by nie przedłużać finalizacji transakcji.

Zaświadczenie o braku zameldowanych

Po ten dokument musisz wybrać się do Urzędu Miasta lub Gminy. Ważne, aby był skonstruowany maksymalnie do dwóch dni przed podpisaniem umowy notarialnej, pomoże to usprawnić dokończenie sprzedaży. Wydanie takiego aktu trwa około kwadransa, a kosztuje 17 złotych. Oczywiście należy zadbać o to, aby wymeldować wszelkie osoby z danego lokalu.